Jumaat, 29 April 2011

PENGGUNAAN PENANDA WACANA DALAM KARANGAN

Penanda Wacana
Contoh
Penggunaannya

Penanda Tambahan
-          Selain itu,.. / Tambahan pula,..
-          Lagipun,.. / Lebih-lebih lagi,..
-          Sekali lagi,.. / Dalam hal ini juga,..
-          Bertitik tolak dari situ,..

-          Perenggan isi
-          Ayat huraian

Penanda Akibat
-          Oleh hal yang demikian,.. / Oleh itu,..
-          Sebagai akibatnya,..
-          Implikasinya,.. / Kesan daripada itu,..
-          Ayat huraian
-          Kesan sesuatu

Penanda Contoh Atau Ilustrasi
-          Misalnya,.. / Contohnya,.. / umpamanya,..
-          Khususnya,.. / Tamsilanya,..
-          Terutamanya,..
-          Biar kita mengambil contoh,..
-          Yang dimaksudkan ialah..
-          Hal ini dapat dilihat melalui..


-          Ayat contoh

Penanda Keterangan Atau Penjelasan
-          Dengan kata lain,.. / Ringkasnya,..
-          Tegasnya,.. / Sebenarnya,..
-          Hal ini demikian kerana,..
-          Secara empirikalnya,..
-          Menurut kajian..

-          Ayat huraian
-          Menegaskan sesuatu


Penanda Kesimpulan
-          Akhirnya,.. / Kesimpulannya,..
-          Pada keseluruhannya,..
-          Intihanya,.. / Konklusinya,..
-          Pendek kata,.. / Sesungguhnya,..
-          Jelaslah bahawa..

-          Perenggan penutup


Penanda Masa / Turutan
-          Pertamanya,.. /  Keduanya,..
-          Berikutnya,.. /  Kemudian,.. /  Kini,..
-          Keesokannya,.. / Pada masa itu, ..
-          Selepas itu,.. / Seterusnya,..
-          Pada ketika itu,.. / Pada masa ini,..
-          Selaras dengan itu,.. / Seiring dengan itu,..
-          Dewasa ini,.. / Marcapada ini,..


-          Perenggan Isi
-          Ayat huraian

Penanda Perbandingan / Alternatif
-          Sebagai  perbandingan,.. / Ironinya,..
-          Sebaliknya,.. / Berbeza dengan..
-          Walau bagaimanapun,.. / Namun demikian,..
-          Sehubungan dengan itu,..
-          Dalam nada yang berbeza,..

-          Perenggan Isi
-          Ayat Huraian
-          Membandingkan sesuatu

Penanda Umum
-          Dengan ini,.. / Lazimnya,.. / Kebiasaannya,..
-          Ramai berpendapat bahawa..
-          Pada hemat saya,.. / Pada pandangan saya,..

-          Ayat Huraian
-          Ayat Akhir perenggan Isi



CONTOH PENGGUNAAN PENANDA WACANA

Pendahuluan
Isi
Huraian Isi (sebab)
Huraian Isi (Contoh)
Penegasan Isi
Penutup

Pada masa ini,..

Seterusnya,..

Hal ini demikian kerana..

Sebagai contohnya,..

Seharusnya,..

Konklusinya,..

Kini,..

Selanjutnya,..

Hal ini berlaku kerana..

Sebagai misalannya,..

Oleh itu,..

Tegasnya,..

Baru-baru ini,..
Antara sebab yang dapat dijelaskan ialah..

Hal ini terjadi disebabkan oleh..

Sebagai buktinya,..

Natijahnya,..

Akhir kata,..

Pada zaman muasir ini,..

Di sisi itu,..

Peristiwa ini terjadi kerana..

Antara kes terbaru wabak..

Sebagai kesannya,..

Sebagai intihanya,..

Sejak akhir-akhir ini,..

Di samping itu,..
Kejadian tidak diundang ini berlaku lantaran..

Umpamanya,..

Jelaslah bahawa..

Sebagai akhir bicara,..

Mutakhir ini,..

Selain itu,..

Penularan H5N1, iaitu virus berbahaya selsema burung terjadi akibat..
Menurut Timbalan Perdana Menteri Malaysia,kempen penghayatan Rukun Negara..

Sebagai impaknya,..

Kesimpulannya,.

CONTOH KARANGAN BAHAN RANGSANGAN


pembuangan sampah-sarap ke sungai


pembuangan sisa-sisa daripada kilang-kilang

kegiatan pembalakan


 PUNCA-PUNCA PENCEMARAN SUNGAI

            Alam yang terbentang luas ini merupakan anugerah tuhan yang paling bernilai dan kita sebagai makhluk yang berakal diamanahkan untuk menjaganya dengan sebaik-baiknya. Alam  ini haruslah dijaga dengan teliti dan dilindungi daripada pencemaran. Namun, keadaan sekarang memperlihatkan bahawa manusia alpa dengan tanggungjawab mereka untuk menjaga alam sekitar kerana terlalu sibuk mengejar kemewahan dunia. Manusia lebih sibuk mengeksploitasi alam sekitar untuk kepentingan diri sendiri  tanpa  memikirkan kesannya kepada alam sekitar. Antara yang teruk terjejas akibat perbuatan manusia ini ialah sungai. Oleh Itu, punca-punca yang menyebabkan pencemaran perlukah dikenal pasti dengan segera atau adakah kita mahu menunggu sehingga sungai di negara kita sudah teruk tercemar, barulah kita hendak mengambil tindakan seperti kata pepatah, sudah terhantuk baru tergadah?

                 Antara punca pencemaran sungai ialah pembuangan sampah sarap ke dalam sungai. Sampah sarap dan sisa buangan domestik yang  dibuang ke dalam sungai memberikan kesan yang buruk kepada sungai. Hal ini kerana pembuangan sampah sarap ke dalam sungai akan menyebabkan sungai dipenuhi plastik sampah dan bahan terbuang yang terapung pada permukaan air. Selain itu, warna air sungai akan bertukar daripada jernih kepada kehitam-hitaman atau kehijau-hijaun. Sebagai contoh, di negara kita sendiri, jika kita lihat sungai-sungai di kawasan bandar mahupun di kawasan kampung, keadaan sungai adalah keruh dan sisa-sisa sampah boleh dilihat terampai di permukaan sungai. Kesannya, hidupan akuatik akan musnah dan sumber air manusia akan tercemar serta menyebabkan bau yang kurang menenangkan. Oleh itu, pembuangan sampah ke dalam sungai boleh menyebabkan pencemaran sungai.

                Tambahan pula, pembuangan sisa-sisa daripada kilang-kilang juga menyebabkan berlakunya pencemaran sungai. Lazimnya, aktiviti pembuangan sisa-sisa ke dalam sungai ini adalah perbuatan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang mementingkan keuntungan semata-mata. Kilang-kilang yang dibina di tepi sungai pada kebiasaanya akan mengalirkan sisa-sisa daripada kilang ke dalam sungai sebagai cara mudah untuk melupuskan sisa –sisa tersebut. Apabila sisa ini dialirkan ke sungai, pengusaha kilang dapat menjimatkan kos bagi pelupusan sisa tersebut. Sikap pengusaha tersebut diibaratkan seperti enau dalam belukar, melepaskan pucuk masing-masing. Kesannya, sungai akan dicemari dengan sisa-sisa toksik dan bahan-bahan kimia yang merendahkan kualiti air dan sungai menjadi tidak sesuai untuk didiami hidupan-hidupan akuatik. Dengan ini, pengaliran sisa kilang sememangnya memberikan impak buruk kepada sungai.

                Di samping itu, pencemaran sungai juga berpunca daripada kegiatan pembalakan. Kegiatan pembalakan merupakan kegiatan penebangan pokok-pokok untuk tujuan pembangunan dan industri pembuatan. Pencemaran sungai ini terjadi apabila ikatan zarah tanah menjadi longgar disebabkan akar pokok yang mengikat struktur tanah tersebut telah mati akibat daripada aktiviti penebangan. Oleh itu, tanah akan terhakis dengan mudah dan menyebabkan air sungai dicemari dengan tanah tersebut. Selain itu, ranting-ranting pokok dan kayu-kayu yang dibuang ke dalam sungai juga akan menyebabkan sungai-sungai tersekat. Kesannya, bencana alam seperti banjir kilat dan wabak penyakit akan berlaku dan kualiti air untuk tujuan domestik akan menurun berikutan adanya mendapan tanah yang banyak di dalam air sungai. Oleh itu, tidak dapat dinafikan bahawa kegiatan pembalakan dapat memberikan kesan buruk terhadap sungai.

                Kesimpulannya, punca-punca yang menyebabkan pencemaran sungai ini perlulah diteliti dengan lebih mendalam agar usaha-usaha menangani masalah pencemaran ini dapat dijalankan dengan lebih berkesan. Pihak kerajaan seharusnya mengambil langkah yang proaktif dengan mengadakan lebih banyak kempen kesedaran tentang kepentingan penjagaan sungai. Malah pihak yang berwajib juga boleh mengenakan denda yang lebih tinggi kepada pihak-pihak yang melakukan pencemaran sungai serta mengadakan pemantauan yang lebih kerap terhadap kualiti air sungai di negara kita bak kata pepatah mencegah lebih baik daripada mengubati. Diharapkan, pencemaran sungai dapat diatasi dengan segera agar generasi akan dating dapat menikmati alam sekitar yang kita wariskan kepada mereka tanpa sebarang masalah seperti kata bijak pandai, alam bukan diwarisi daripada nenek moyang tetapi dipinjam daripada generasi akan datang.